Bernikla kanadyjska-branta canadensis

berniklakanadyjskabrantacanadensis.jpg

Warrington, Rzeka Mersey, jedne z milszych miejsc tego miasta. Miejsce dokarmiania gęsi, łabędzi, mew, kaczek i ... Nawet kokoszka tu się pokazuje.

Obiektyw 55mm, Revueflex AC1

Strona główna