Bernikla kanadyjska - branta canadensis

berniklakanadyjskabrantacanadensis3.jpg

River Mersey, Warrington

Obiektyw 55mm, Revueflex AC1

Strona główna