Kokoszka - gallinula chloropus

kokoszkagallinulachloropus2.jpg

Ujęcie bardziej z profilu

Obiektyw 55mm, Revueflex AC1

Strona główna