Rissley Moss - Feeding Station

rissleymossfeedingstation.jpg

Miejsce w rezerwacie przyrody, gdzie karmione s± dzikie ptaki. Oczywi¶cie tylko przez pracowników parku. Zwiedzaj±cy rezerwaty w Warrington mog± obserwować miejsca dokarmiania ptaków (jak i inne ciekawsze miejsca) ze specjalnych kryjówek. Jest to dobre i dla ptaków- czuj± się bezpieczniejsze i takie s±, oraz dla ludzi - łatwo mog± zobaczyć wiele gatunków ptaków w jednym miejscu (a także wiewiórkę szar±).

Strona główna