Strona główna                      

G±siorek - Lanius collurio

Cechy:

Samiec g±siorka ma br±zowo- kasztanowy wierzch, czarno-biały ogon, głowa jest popielata, z czarnym pasem biegn±cym przez oko. Spód ciała jasny. Samica ma podobna strukturę ale jest o wiele bardziej br±zowa, jej ubarwienie jest stonowane, od samca odróżnia się także pr±żkami na spodzie ciała.
G±siorek to mały drapieżnik, odżywia się głównie owadami, chrz±szczami, ale... nie gardzi też myszami i innymi małymi ptakami(w/g Leksykon przyrodniczy - Ptaki l±dowe). Ma haczykowaty dziób, którym rozrywa ofiarę na kawałki. Poluje siedz±c na wysokiej gałęzi, czubku krzaka, czasem zawisa w locie nad ziemi± wypatruj±c ofiary i ostro pikuje w dół atakuj±c.
Wysiaduj± najczę¶ciej 5 jaj w solidnym gnieĽdzie zbudowanym przez samicę. Gniazdo jest zawsze w gęstych zaro¶lach, nie do wypatrzenia z zewn±trz. Młode już po 15 dniach - nie umiej±c jeszcze latać opuszczaj± gniazdo i skacza po gałęziach krzaka - domu. Maj± szatę tzw. młodocian± (przeważa na nich kolor popielaty) - zmieni± j± na dorosł± dopiero w Afryce.

Występowanie:

Krótki czas przebywania młodych w gnieĽdzie zapewne ma zwi±zek z krótkim czasem pobytu g±siorka w Polsce - przylatuje do nas w maju i odlatuje już w sierpniu. Lęgi zawsze ma w Europie.
G±siorek potrzebuje otwartych przestrzeni z krzakami, zaro¶lami. Idealne s± dla niego ¶ródpolne miedze na których rosn± cierniste drzewka, krzaki. Był czas, że g±siorków było bardzo dużo -wtedy gdy zabijano wszystkie możliwe drapieżniki, dzi¶ jednak jest w podobnej sytuacji jak większo¶ć ptaków drapieżnych. Występuj± w większej ilo¶ci wyspowo, lecz niewiele jest takich miejsc.

INNE,CIEKAWOSTKI:

G±siorek to zapalony my¶liwy... Gdy zdarza mu się dzień z wysypem jakich¶ owadów- poluje nawet gdy nie jest w stanie ich zje¶ć. Co z reszt±? Wyszukuje ciernisty krzak i nadziewa na kolce nadmiar zdobyczy...
Nad Narwi± widok g±siorka nie należy do rzadko¶ci. Każda większa, otwarta przestrzeń i na niej jaki¶ krzak, nieduże drzewo to pewny widok g±siorka:)

OPISY PTAKÓWPowrót do opisów ptaków


Strona główna


ZDJĘCIA GˇSIORKA

Samica g±siorka - widok z przodu

Samica g±siorka - widok z przodu

Samica g±siorka - widok z tyłu

Samica g±siorka - widok z tyłu

Samiec w trakcie czatowania

Samiec w trakcie czatowania na zdobycz

Inny samiec, podobnie czatuje

Samiec czatuje ( i to bez klawiatury! ;-)